Skip to main content

Behandelprotocol

In de bijna 40 jaar werkend in de fysiotherapiepraktijk heb ik een eigen kijk ontwikkeld op het bestrijden én de preventie van chronische pijnklachten.

Pijn is een algemene klacht die nader moet worden gepreciseerd. Middels de uitgesproken klachtengeschiedenis en het daaropvolgend onderzoek proberen we de oorzaak van de klacht te achterhalen.
In het bewegingsapparaat, het domein van de fysiotherapeut, moeten we een onderscheid maken tussen acute en chronisch bestaande klachten. Maar omdat er zo veel verschillende factoren invloed hebben op de pijnbeleving, ben ik geen voorstander van strikte onderzoeksprotocollen.
De ervaring leert dat de meeste informatie wordt verkregen door goed te luisteren naar de ziektegeschiedenis van de patiënt. Daarna kan je een voorlopige conclusie trekken, waarop een onderzoek volgt om de deze conclusie te staven of te ontzenuwen.