Skip to main content

Behandelplan

Zodra ik een indruk heb tot welke subgroep de klacht behoord kan ik de tweede stap maken en een beleid gaan opstellen, hoe de klacht te bestrijden.

  • Zit de oorsprong van de klachten niet in het bewegingsapparaat, maar hebben ze wel een effect op dit systeem dan zal contact worden opgenomen met de arts om de oorzaak zo mogelijk aan te pakken, wat uiteraard tot de competentie van de arts behoort. Daarnaast kan vaak ook een regulering van bewegingspatronen een positieve bijdrage tot herstel opleveren.

  • Zijn de hersenen overgevoelig geworden door langdurige overprikkeling vanuit het lichaam, wat dus een a-functionele toestand is, dan moeten we proberen de betrokkene opnieuw te laten bewegen zonder dat de pijn op de voorgrond staat. Overigens wordt hier bij bewegen ook en vooral het handhaven van de goede houding bedoeld.

  • Is er sprake van weerpijn, dus de perifere klachten, waarbij vaak minimale veranderingen in de bewegingspatronen, ook sluimerend tot stand gekomen, de irritatie veroorzaken moet de controle over deze patronen worden aangepast.