Skip to main content

Bewegen zonder pijn

“Stabiliteit gaat vooraf aan beweging” is ons motto.
Bij de veelvuldig voorkomende chronische klachten in het bewegingsapparaat ligt de basis van het probleem vaak in het gebrek aan coördinatie van en stabiliteit voorafgaand aan bewegingen. Pas als dit goed is verzorgd zal de beweging, hoe zwak of krachtig ook, leiden tot een gericht functioneel doel.

Echter omgekeerd geldt ook vanuit een niet stabiele houding volgt vrijwel altijd een verkeerde beweging. In ieder geval is een dergelijke beweging heel moeilijk te coördineren, denk daarbij aan het verschil in de winter tussen lopen in de slootkant of op het ijs. In het laatste geval zijn de bewegingen meer ingehouden en verstijfd.
Dit fenomeen geldt echter ook in vele dagelijks activiteiten, bij voorbeeld als men iets tilt met de armen en de rug en schouder niet goed onder controle kan houden.