Skip to main content

Stabiliteit

De analogie van de dijk
Ik zal proberen de essentie van onze therapie aanpak te verhelderen door een vergeljiking met de dijk, waaraan mijn praktijk overigens is gelegen.

De dijk kan falen door externe factoren: het water in de ringvaart komt te hoog te staan door overvloedige regenval. De andere mogelijkheid is intern van aard: zwakte van de dijk door droogte, ouderdom, slecht onderhoud, of ondermijning door dieren zoals muskusratten.
Het water dat dan over of door de dijk sijpelt kan je vergelijken met de pijn die wij ervaren in het lichaam

Als externe factoren voor het lichaam en dan m.n. het bewegingsapparaat moet je denken aan: te zwaar tillen of slechte werk-/zitposities. Maar ook in het lichaam kan de interne weerstand tegen gewone prikkels, t.g.v. diverse factoren, af nemen. Zo kan vermoeidheid, of een ronddwalend virus als griep tot een weerstandsvermindering leiden.
Het gevolg is dat er te veel prikkels tot het centraal zenuwstelsel doordringen wat wordt ervaren als pijn.

Bij het dijklichaam kan je proberen het water sneller af te voeren zodat het pijl zakt(externe factor), maar waarschijnlijk is het op de lange duur verstandiger om de dijk te verhogen. Bij zwakte van de structuur(interne factor) zal de dijk worden versterkt met zandzakken en dergelijken, want dit leidt tot een betere stabiliteit en weerstand tegen de waterdruk.

In het lichaam kunnen we dus trachten de prikkels van buitenaf te bestrijden, een vermindering van de werkdruk, of medicatie om het lichaam te helpen de afweer te vergroten. Maar als de oorzaak voor de klachten is gelegen in een verlaagde (interne) weerstand tegen de externe prikkels is het op termijn ook hier beter de verdediging te versterken. Ook bij de mens, in het bewegingsapparaat, moet dit plaatsvinden door stabiliteits- en coördinatieverbetering.

De tegenwoordig zo populaire krachttraining richt zich op spierkracht, maar net als een hogere dijk die niet op een stevig fundament is gebouwd geen weerstand heeft tegen de waterdruk, geeft spier-”kracht” zonder stevige basis waarop deze kan worden aangewend geen goede bescherming aan gewrichten en de daarmee samenhangende weefsels.